Основна ціль відділу психологічної реабілітації центру – сформувати або відновити соціально адаптовану особистість, допомогти у виборі професії, підтримати в психологічно складних ситуаціях, сприяти адаптації, ефективному навчанню в Центрі, збільшенню реабілітаційного потенціалу.

Слухачів навчають прийомів, методів саморегуляції, самовиховання, самонавчання з метою зниження в реальних умовах життєдіяльності негативних психічних станів, формування позитивних мотивацій, соціальних установок на життя та професію.

Діагностика проводиться за методиками, які індивідуально підбираються та спрямовані на дослідження рівня когнітивних функцій-інтелект, пам'ять, увага, на виявлення рис особистості (комунікабельність, відношення до себе і інших, стиль поведінки в конфліктних ситуаціях, соціальність/асоціальність, і тд.), рівня тривожності, депресії й багато інших, які використовуються практичним психологом в рамках щоденної роботи.

У центрі запроваджені індивідуальна та групова форми роботи з урахуванням захворювання та побажань самого слухача.

Практичний психолог центру керується в роботі Етичним кодексом психолога.

Додати коментар


Захисний код
Оновити